Idé & filosofi

Tänk om vi vetat för länge sedan hur maten vi äter påverkar oss – våra kroppar och vårt klimat. Under många år har vi stoppat i oss livsmedel som försämrar hälsan, som drabbar klimatet. Mat som är hårt processad och lämnar stora klimatavtryck.

Havredals finns för att skapa innovationer som kan bidra till en frisk planet med friska människor. Vi vill bidra genom att uppfinna hållbara livsmedel med nordiska råvaror och naturliga processer. Mat som borde uppfunnits för länge sen, helt enkelt.

Uppfunnet i Haverdal
Utvecklat i Uppland
Producerat i Sverige

Vi bor i ett land med små städer och mycket natur. De flesta av oss har en stark koppling till skogar, hav och jord. Här är det extra tydligt att allting hänger ihop, hur vi konsumerar i städerna, hur vi brukar jorden och hur vi tar hand om vår natur.

För oss var det den lilla orten Haverdal, med sina långa stränder, öppna fält, ljung, tall, salt som blev inspirationen till göra produkter som gör att vi kan fortsätta leva på en frisk jord.

I Green Innovation Park, Uppsala, utvecklar vi den idén. Där finns kompetensen och ambitionen för att ta vara på vårt nordiska klimat, och skapa livsmedel för en hållbar framtid.

Våra mål

För att ge mat åt en världsbefolkning som snart når tio miljarder invånare behöver vi börja äta på ett nytt sätt. För att maten ska räcka till alla och för att minska belastningen klimatet.

Med en varierad kost och mer hälsosamma växtbaserade alternativ kan vi vara med att bidra till hälsosamma människor på en hälsosam planet. Vår planet står inför en stor utmaning och så är våra mål.

Att minska den storskaliga köttproduktionen för att minska risken för antibiotikaresistens och ge boskapen en chans till ett mer naturligt liv.

Att stoppa jordens temperaturökning för att förhindra framtida klimatkatastofer.

Att motverka tre av de viktigaste hälsoproblemen som påverkar det moderna globala samhället – fetma, hjärtsjukdomar och diabetes.

Att rädda de 1 miljon arter som vi håller på att utrota genom vår markanvändning.

För planeten

Vi behöver inte dra hela klimatproblematiken. Du vet redan: Mindre köttkonsumtion betyder mindre CO2-utsläpp, vilket leder till en sänkt klimatpåverkan. Havredals skapar växtbaserad mat som påverkar klimatet så lite som möjligt.

För att nå våra ambitiösa mål försöker vi påverka där det gör som störst skillnad. Havredals gör vegetarisk mat för köttätare och mjölkdrickare. Idén är att göra övergången till en mer växtbaserad kost så enkel som möjligt.

För dig

Vi gör mat som får dig att må bra, som hjälper din kropp att hålla sig frisk. Hälsosapekten är viktig för Havredals.

I vår produktion renodlas och bevaras allt det goda och välgörande i grödorna på ett unikt sätt som gör att du får i dig nyttiga Betaglukaner. En typ av fibrer som utvinns ur havren och som sänker halten av kolesterol i blodet, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.