Integritetspolicy

Senast uppdaterad 10 februari 2021

Havredals behandling av personuppgifter

För Havredals är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Cookiepolicy

Webbplatsen, havredals.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplatsens besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande:

Beteende på webbplatsen

Användningen av cookies sker till följande syften:

För att kunna analysera webbplatsens funktionalitet och förbättra användarupplevelsen.


Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

Vi använder en s.k. Facebook-pixel som gör att vi kan göra bättre social annonsering med mer relevant innehåll.


§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas genom att besökaren får godkänna cookies i en rutan som dyker upp första gången de besöker sidan.


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i en månad.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

kontakt@havredals.se


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till kontakt@havredals.se.